אידישע בילדער הכי מאוחר שאלות

אידישע בילדער

ושמרו בני ישראל את השבת (פרשת כי תישא)

ושמרו בני ישראל את השבת (פרשת כי תישא)

ושמרו בני ישראל את השבת (פרשת כי תישא)

השאר תשובה

השאר תשובה

לְדַפדֵף

שאלות קשורות