אידישע בילדער הכי מאוחר שאלות

אידישע בילדער

ומשה יקח את האוהל ונטה מחוץ למחנה (פרשת כי תישא)

השאר תשובה

השאר תשובה

לְדַפדֵף

שאלות קשורות