אידישע בילדער הכי מאוחר שאלות

אידישע בילדער

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם (נדבת המשכן) | פרשת תרומה

השאר תשובה

השאר תשובה

לְדַפדֵף

שאלות קשורות