Yiddish pictures Latest Questions

3 Answers

  1. תצייר לי בבקשה משפחה גדולה בשבת גיבוש הורים ועוד 8 זוגות נשואים עם 3-7 ילדים לכל זוג נשוי
    משפחה ליטאית רגילה , נשים עם פאה , 25% מבני המשפחה הם ג’ינג’ים

  2. תודה על בקשתכם
    מכיון שהאתר כאן מותאם לכללי נטפרי ופתוח בנטפרי – אני מצרף קובץ בשינויים מעטים שיתאימו לכללי נטפרי.

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Related Questions