Yiddish pictures Latest Questions

4 Answers

  1. Greetings
    קיבלתי את בקשתך, אעבוד על בקשתם כשאהיה בסביבת העבודה שלי, אני מקווה שזה יהיה באחד הימים הקרובים.
    נ.ב. התמונות אצלינו מוגבלות לתנאים וההוראות של סינון “נטפרי”.

  2. תודה
    אם אפשר קר שזה יהיה היום כי אני רציתי אותו לשבת

  3. הגבתי מעליך (פשוט אישרתי את התגובה שלך רק אחרי שכתבתי את התגובה שלי לכן סדר התגובות כאן לא כמו שנכתבו)

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Related Questions