Yiddish pictures Latest Questions

305623159

the tabernacle

The tabernacle lamp stands in the tabernacle

2 Answers

 1. שלו’ וברכה
  אוכל לעשות זאת אבל זה לא יתאים לפרטי ההלכה של המנורה והמשכן, בימים הקרובים ארכז את כל הבקשות חינם ואעבוד עליהם, אולי בליל רביעי.
  בברכה מרובה

 2. כפי שהודעתי התמונה המלאכותית אינה יכולה לצייר על פי ההלכה אבל צירפתי מה שהיא עשתה

  תמונה אחת לשימוש אישי ניתנת בחינם לכל אדם.
  מכיון והיו חששות אבטחה לכן העברנו מעתה ואילך את המסגרת תמונה חינם לשימוש אישי לכל אדם, למימוש באופן עצמאי על ידי רכישה עם הקופון תמונה_אחת_חינם_לכל_אדם (יש להזין בקופה את הקופון תמונה_אחת_חינם_לכל_אדם). הקופון מיועד לרכישת גודל מלא של תמונה ראשונה של כל לקוח כל תמונה אשר יחפוץ.
  וכל אחד ישאל לרבו אם יש צד הלכתי להתיר לבקש מאדם שיבצע עבודה בלי לשלם לו מה שהוא מבקש.

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Related Questions