Terms

תקנון קבוע

 1. מחיר כל תמונה או חבילת תמונות, נקבע מראש עבור כל לקוח בהתאם לתנאים המשתנים מלקוח לקוח וממצב למצב.
 2. קיימת הנחה לחבילת תמונות לפי מה שמסוכם מראש בכתב. ההנחה לחבילת תמונות היא רק במקרה שהמפרט של כל התמונות נשלח בפעם אחת, מכיון שהרבה מהזמן והטירחה נחסכים באופן זה. אחרת, המחיר הוא כמו תמונות בודדות.
 3. מחיר של תמונה שמבוקשת מראש בדיוק איך היא תיראה היא בתעריף שונה ממחיר של תמונה סטנדרטית שתייצג משהו מסויים.
 4. מחיר של תמונה שדורשת פרטים מדוקדקים באופן חריג ויוצא דופן, כמו תמונה שקשורה להיסטוריה או להלכה, עשויה להיות בתעריף נפרד, כמו שיסוכם מראש בין הצדדים.
 5. כברירת מחדל כל תמונה מזכה ב-3 תיקונים קלים. ניתן לרכוש מראש חבילת תיקונים מורחבת עבור כל תמונה, למשל עד 10 תיקונים לתמונה, במקרה שמדובר בפרוייקט מדוקדק.
 6. ברכישת חבילת תמונות עם חבילת תיקונים לכל תמונה (חבילת תיקונים סטנדרטית או מורחבת) כברירת המחדל כמות התיקונים מתייחסת לכל תמונה, לא ניתן להעביר זכות תיקונים מתמונה לתמונה, כמובן, משום שמחיר של תיקונים הוא לא המחיר של תמונות חדשות, (אחרת המחיר לתיקונים היה צריך להיות כמו מחיר של תמונות חדשות, והסיבה לשוני במחיר לתיקונים הוא משום שלא תמיד משתמשים בתיקונים). בלי קשר לזה, כמובן שניתן מראש לרכוש כמות מסויימת של תיקונים באופן גלובלי, כאשר מפרטים מראש בכתב את תנאי החבילה בהתאמה אישית לפי הצורך, אך כברירת מחדל הוא לא כך.
 7. מהתיקון 4 ואילך בחבילה סטנדרטית (ובחבילה מורחבת תיקון מעבר למספר התיקונים שסוכם) הוא כמו תמונה חדשה.
 8. הגדרה של תיקונים קלים הם תיקונים שבהתאם לרמת היידע והניסיון שלי אני יכול לעשות אותם בקלות בעזרת כלי AI. למשל איור מחדש של גירסה חדשה של התמונה דינה כמו תיקון קל, והיא כלולה באפשרות של עד 3 תיקונים לתמונה. כנ”ל הסרת רקע, החלפת רקע, וכיו”ב במקרים שאין סיבה להחשיבה כתיקון מורכב, בכפוף לשיקול דעת המאייר.
 9. אם המאייר שולח מראש כמה גירסאות של תמונה אחת או שולח כמה תיקונים על דעת עצמו, זה כלול במסגרת השירות האדיב של האיור, המאייר סופג את כל זה על עצמו, ואין הלקוח צריך לשלם על גירסאות אלו.
 10. אם הוסכם על ידי המאייר בהמשך העבודה לבצע תיקון מורכב כל שהוא (הגדרת תקון מורכב ע”פ דעת המאייר) מכיון והעבודה של תיקון מורכב היא כמו לאייר הרבה ציורים חדשים, לכן המחיר נקבע מראש לתיקון מורכב כמו יצירת 3 תמונות (למשל אם הלקוח רכש חבילה של 50 תמונות ובתוכם היו שני תיקונים מורכבים, הרי שנשאר ללקוח זכות של 44 תמונות בלבד כולל התמונות עם התיקונים, או 42 תמונות לא כולל התמונות עם התיקונים).
 11. אם יתבקש מצד הלקוח תיקונים מורכבים או ידניים לתמונות אין התחייבות לעשות, אלא אם כן יסוכם בנפרד.
 12. כאשר על פי תנאי החוזה הקונה חל בתשלום, הרי שהוא מחוייב בזה גם אם לא ביקשנו זאת מחמת חוסר נעימות או מחמת סיבה אחרת.
 13. אצלינו הגבייה היא עבור זמן הטירחה והעבודה, ולכן גם כאשר התיקונים הוצרכו באשמת הצייר בשוגג או במזיד, מכיון שבפועל העבודה לקחה זמן התיקונים המחיר הוא כמו כל תיקון אחר.
 14. באופן שסוכם על ציור, ולאחר העבודה, אפילו לפני תיקונים, הלקוח החליט על שינויים בתמונה, הרי שזו נחשבת כהזמנת תמונה חדשה, אלא אם כן ירצה הצייר למחול על זה בכתב.
 15. זכות היוצרים על התמונה נשארת ביד המוכר לגבי מכירת התמונה כמו שהיא. הלקוח יכול להשתמש גם לשימוש מסחרי, כמו מכירת ספר שבתוכו מודפס התמונה או הפצת פרסומת הכוללת את התמונה, אך לא למכור את התמונה כמו שהיא.
 16. כל בקשה או אי הבנה שלא סוכמה בכתב מראש, שהתכוונו למשהו שונה ממה שהמאייר ביצע, המאייר לא יפסיד משום כך, שכן זמנו של המאייר יקר, והוא עובד רק לקבלת שכרו.

כל שינוי מחוזה זה אמור להיות כתוב בכתב מראש. אחרת התנאי חל בחוזה. כמו כן כל טענה של מחילה תקיפה רק בכתב.

שאלות בהלכה מקובל על הצדדים שיוכל להכריע הגר”ע פריד שהוא דיין נגיש, או דיין אחר נגיש לשאלות שיוסכם ויקובל על שני הצדדים.

הכל שריר וקיים כתנאי בני גד ובני ראובן וככל דיני תנאים וככל דיני היתר עיסקה ע”פ ספר ברית פנחס

שאלות ותשובות קצרות – תקנון שירותי ציור

שאלה 1: איך נקבע המחיר לתמונה או חבילת תמונות?
תשובה: המחיר נקבע לכל לקוח באופן אישי, בהתאם לתנאים השונים המשתנים מלקוח ללקוח וממצב למצב.

שאלה 2: האם יש הנחה לחבילת תמונות?
תשובה: כן, קיימת הנחה עבור חבילת תמונות אם התוכן נשלח בבת אחת, וזאת נקבע בהסכם מראש בכתב.

שאלה 3: האם יש תעריף שונה לתמונה בה מפורט כיצד היא צריכה להיראות?
תשובה: כן, יש תעריף שונה לתמונה שנדרשת בדיוק מוגדר, בהשוואה לתמונה סטנדרטית.

שאלה 4: מהו המחיר לתמונה עם פרטים מדוקדקים ויוצאי דופן?
תשובה: תמונה שדורשת פרטים מדוקדקים באופן חריג תהיה בתעריף נפרד, שיסוכם מראש בין הצדדים.

שאלה 5: כמה תיקונים נכללים בכל תמונה?
תשובה: כל תמונה מזכה ב-3 תיקונים קלים, עם אפשרות לרכישה מראש של חבילת תיקונים מורחבת.

שאלה 6: האם ניתן להעביר זכויות תיקונים מתמונה לתמונה בחבילת תמונות?
תשובה: לא, כמות התיקונים מתייחסת לכל תמונה בנפרד ולא ניתן להעביר זכויות תיקונים בין תמונות.

שאלה 7: מתי תיקון נחשב כתמונה חדשה?
תשובה: החל מהתיקון הרביעי בחבילה סטנדרטית, ובמקרה של חבילה מורחבת – תיקון מעבר למספר התיקונים שנקבע.

שאלה 8: מה הם תיקונים קלים?
תשובה: תיקונים שנעשים בקלות באמצעות כלי AI, כגון איור מחדש או החלפת רקע, בהתאם לשיקול דעת המאייר.

שאלה 9: מה קורה אם המאייר שולח גירסאות מרובות או תיקונים מיוזמתו?
תשובה: זה נכלל במסגרת השירות, והלקוח לא משלם על גירסאות אלו.

שאלה 10: מה המחיר לתיקון מורכב שהוסכם במהלך העבודה?
תשובה: המחיר נקבע מראש ושקול ליצירת 3 תמונות חדשות.

שאלה 11: האם יש התחייבות לבצע תיקונים מורכבים או ידניים?
תשובה: לא, אלא אם כן יסוכם בנפרד.

שאלה 12: האם הלקוח מחויב בתשלום גם אם המאייר לא ביקש זאת?
תשובה: כן, הלקוח מחויב בתשלום על פי תנאי החוזה.

שאלה 13: מה קורה אם תיקונים נוצרו באשמת הצייר?
תשובה: גם אז התשלום על התיקונים נשאר כפי שנקבע, מאחר שהעבודה נעשתה.

שאלה 14: מה קורה אם לקוח מחליט לשנות תמונה לאחר שהעבודה החלה?
תשובה: זה נחשב כהזמנת תמונה חדשה, אלא אם כן הצייר מחליט למחול על כך בכתב.

שאלה 15: האם המוכר יכול להשתמש בתמונות שהוא מאייר?
תשובה: כן, אלא אם כן סוכם אחרת בכתב.

שאלה 16: מה קורה במקרה של בקשה או אי הבנה שלא סוכמה בכתב?
תשובה: המאייר לא יפסיד מכך, כיוון שזמנו יקר והוא עובד לקבלת שכרו.

שאלה נוספת: מי יכול להכריע בשאלות הלכה?
תשובה: הגר”ע פריד או דיין אחר שיסוכם ויקובל על שני הצדדים.